Radio Information

Special: Er vi sikret mod en ny finanskrise?

August 11, 2017

Vi rejser ti år tilbage i tiden til finanskrisen, der udbrød 9. august 2007 – en begivenhed, der rystede finansmarkederne og med dem resten af verden, og som samtidig er fokus for en længere artikelserie, vi netop har skudt i gang på Information. Niels Ivar Larsen og Jørgen Steen Nielsen opruller krisens forudsætninger, årsager og optakt, men vi stopper ikke ved det historiske tilbageblik.

Ti år efter er det officielle budskab fra økonomer og ledende politikere, at hele miseren fra dengang er overstået. Men er er de glade tider virkelig tilbage? Det er en prognose, man kan problematisere – så det gør vi. For der er flere langtidstrends, der stiller sig i vejen for løfterne om vækst. Vi nøjes dog ikke med at dyrke krisebevidsthed, men finder også anledning til optur over den positive udvikling i efterspørgslen efter kvalitetsmedier i USA og måske også herhjemme, som afspejler en træthed ved tidens fakenews-inflation. 

Følg serien om Finanskris [...]