Radio Information

Borgerting for klimaet, SV-samarbejde og dyre smøger

May 17, 2019

I denne uge lancerede Information en kampagne for at få de politiske partier til at forpligte sig på at nedsætte et borgerting for klimaet: 99 tilfældige borgere, der skal udforme en politik, der gør, at vi kan leve op til målene i Parisaftalen.

For noget er galt: Alle anerkender problemet og ønsker at finde en løsning, men det politiske system savner beslutningskraft og stærkere forbindelser mellem borgerne og beslutningstagerne. Mette-Line Thorup og Rune Lykkeberg udlægger visionen.

Og så kommer vi naturligvis ikke uden om den bette bombe, som Lars Løkke Rasmussen trillede ind midt i valgkampen: Muligheden for et SV-samarbejde – altså i så fald, at han ikke kan danne sin egen regering, vil han gerne være med i en anden regering.

Indlandsredaktør Anton Geist forklarer.

Sidst, men ikke mindst, skal vi tale om smøger. For i denne uge kom Venstre så endelig med i gruppen af partier, der vil øge prisen på cigaretter. Men ikke så snart havde de liberale blandet sig i, hvad folk går rundt og dør af, før socialdemokraterne sagde, at de ikke ville love noget, da afgifter jo havde en social slagside. Vores aldrig-nogensinde-rygende videnskabsredaktør Louise Schou Drivsholm har set på sagen.